Rifai, A. “IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG”. WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 130-41, http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/waladuna/article/view/286.