Rifai, A. (2019) “IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG”, WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2(2), pp. 130-141. Available at: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/waladuna/article/view/286 (Accessed: 18May2024).