RIFAI, A. IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG. WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, v. 2, n. 2, p. 130-141, 24 dez. 2019.