Rifai, A. (2019). IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG. WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2(2), 130-141. Retrieved from http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/waladuna/article/view/286