(1)
Rifai, A. IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG. Waladuna 2019, 2, 130-141.