[1]
Rifai, A. 2019. IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RA MIFTAHUL INAYAH KABUPATEN BANDUNG. WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 2, 2 (Dec. 2019), 130-141.