Adistiani, S., N. Suryana, and N. Munggaran. “PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA”. THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, no. 2, Dec. 2020, pp. 181-95, doi:10.47971/tjpi.v3i2.295.