[1]
S. Adistiani, N. Suryana, and N. Munggaran, “PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA”, tjpi, vol. 3, no. 2, pp. 181-195, Dec. 2020.