Hadi Wijaya, D., U. U. Nopendi, and F. Faisal. “APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 106-21, doi:10.47971/mjhi.v3i1.189.