Nurpaiz, R., and S. Yahya. “PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN UJRAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI’AH DAN PERBANKAN SYARI’A”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, no. 1, June 2018, pp. 74-92, doi:10.47971/mjhi.v1i1.134.