[1]
R. Nurpaiz, S. Abdillah, D. Dahwadin, and D. Meinanti, “KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, MJHI, vol. 3, no. 1, pp. 1-17, Jun. 2020.