Hadi Wijaya, D., Nopendi, U. U. and Faisal, F. (2020) “APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), pp. 106-121. doi: 10.47971/mjhi.v3i1.189.