Nurpaiz, R. and Yahya, S. (2018) “PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN UJRAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI’AH DAN PERBANKAN SYARI’A”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 1(1), pp. 74-92. doi: 10.47971/mjhi.v1i1.134.