Hadi Wijaya, Denden, Us Us Nopendi, and Faisal Faisal. 2020. “APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3 (1), 106-21. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.189.