Nurpaiz, Reza, Syaik Abdillah, Dahwadin Dahwadin, and Dwi Meinanti. 2020. “KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3 (1), 1-17. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.184.