Nurpaiz, Reza, and Syarif Yahya. 2018. “PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN UJRAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI’AH DAN PERBANKAN SYARI’A”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 1 (1), 74-92. https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.134.