HADI WIJAYA, D.; NOPENDI, U. U.; FAISAL, F. APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, v. 3, n. 1, p. 106-121, 23 jun. 2020.