NURPAIZ, R.; YAHYA, S. PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN UJRAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI’AH DAN PERBANKAN SYARI’A. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, v. 1, n. 1, p. 74-92, 26 jun. 2018.