Hadi Wijaya, D., Nopendi, U. U., & Faisal, F. (2020). APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 106-121. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.189