Nurpaiz, R., Abdillah, S., Dahwadin, D., & Meinanti, D. (2020). KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.184