(1)
Nurpaiz, R.; Abdillah, S.; Dahwadin, D.; Meinanti, D. KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. MJHI 2020, 3, 1-17.