(1)
Vidiati, C. ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. MJHI 2018, 1, 149-171.