[1]
Hadi Wijaya, D., Nopendi, U.U. and Faisal, F. 2020. APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam. 3, 1 (Jun. 2020), 106-121. DOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.189.